• 0888 76 90 27 / 0888 58 14 30
Вижте Балет Veda Junior в: Veda Junior on YouTube Veda Junior on Facebook Veda Junior on Istagram

Veda Junior Professional

Професионален балет Veda Junior

Veda Junior Junior

Детска танцова школа Veda Junior

01.12.2016г. – Фестивал „София твори”

Най - големите възрастови групи на школата на Балет „Веда Джуниър” ще вземат участие на младежкия фестивал за изкуства „София твори”.

"София твори" е фестивал на любителското творчество и има за цел да представи огромното разнообразие на различните видове изкуства и да покаже творческите дарования на подрастващите и младeжите, организирани в различните културни центрове, читалища, младежки домове, училища, детски градини, 

сдружения и др. на територията на Столична община. Той ще даде възможност на талантливите деца и младежи да и зявят пълноценно своите заложби в различните видове и жанрове изкуства и тяхното 

насърчаване към творчество за популяризиране на националните и световни културни ценности.

Организатор - Общински културен институт  ДК "Средец" под патронажа на Столична община.